Green layers

Jag testade ett lager Misa Phazers on Stunning ovanpå Edyta, och det blev så bra att jag behöll det på. Edyta gav PoS ett intressant djup som jag inte tycker kom fram med svart botten eller för sig själv.

Tried a layer of Misa Phazers on Stuning on Edyta, and I liked it so much I kept it on as a full mani. Edyta gave PoS an interesting depth that didn’t really come out when I used it by itself or tried it over black.

Curiosity of the day: Ants do not sleep.

21 thoughts on “Green layers

    • Det torkade! Men det behövde lite lite hjälp på traven, jag droppade på en droppe Scratch Nails fast dry på varje nagel för säkerhets skull…

  1. So … layer it over dark green you say? Cool! I have to put my Phazers on Stunning on soon, and I was thinking about whether I should layer it or not. Again, *love* your pictures!

Jag blir jätteglad av kommentarer och uppskattar varenda en! För enkelhets skull svarar jag i samma tråd.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s